Assamblea General La UnióDivendres 19 de juny a les 19.30 hores en primera convocatòria  i a les 20.00 hores en segona, es durà a terme l’Assemblea General ordinària que se celebrarà a la Sala d’Actes de La Unió. L’ordre del dia serà el següent:

1. Lectura de l’acte anterior i aprovació si escau.

2. Memòria de l’exercici 2014-2015.

3. Estat de comptes 2014 i aprovació si escau.

4. Els Grups de l’entitat.

5. Valoració del mandat 2011-2014.

6. Elecció de la nova junta.

7. Precs i preguntes.

És important l’assistència de tots els socis de l’entitat per tal de recolzar la nostra gestió i escollir la nova Junta Directiva que presidirà l’Entitat en els pròxims 4 anys. Entre tots fem La Unió, La Unió que volem. Us esperem!!