Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la
Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA LA UNIÓ DE MAS
RAMPINYO (LA UNIÓ), l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web launio.
cat.
Denominació: SOCIETAT CULTURAL I RECREATIVA LA UNIÓ DE MAS RAMPINYO
Domicili: AV. CATALUNYA 16-18 , 08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
Telèfon: 935646227
Email: info@la-unio.cat
CIF: G58227075
Inscripció registral:


Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements contiguts en aquest lloc web,
incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a LA UNIÓ es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Resta
expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts
sense el premís exprés i per escrit de LA UNIÓ.
L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de LA
UNIÓ, llevat que s’estableixi expressament el contrari.


Condicions d’ús
L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves, les quals regulen
l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres
productes.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web amb finalitats comercials o per a la
seva distribució, transformació o comunicació.
LA UNIÓ, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquesta utilització o ús
de la informació.
Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en ella és de l’exclusiva
responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari s’obliga a no fer servir la informació que es publica a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o
lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no dur a terme cap altra acció que pugui ser contrària al
contingut d’aques Avís Legal.

LA UNIÓ no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a aquest lloc WEb, encara que
posarà tots els esforços per tal d’evitar-los.


Enllaços a altres webs
Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són
operades ni controlades per LA UNIÓ, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni
estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les
seves polítiques de privacitat poder ser diferents de la nostra.


Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les
presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, les parts es sotmeten al fur
corresponent al domicili de l’usuari.