Durant l’any 2021, La Unió de Mas Rampinyo celebra el Centenari de la seva fundació i com una de les accions per commemorar aquesta efemèride, volem demanar la Creu de Sant Jordi al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Per aconseguir-ho, ens cal el suport d’entitats i particulars (majors de 18 anys). Quantes més adhesions rebem, millor.

Us demanem la vostra participació i que ens trameteu les adhesions, abans del 15 de febrer, a info@la-unio.cat