El passat 25 de gener en la reunió Ordinaria de la Junta Directiva de l’entitat, el nostre president Jordi Escrigas, va presentar la seva dimissió.

Els motius d’aquesta dimissió es centra principalment amb la inoperabilitat de l’actual Junta, que per qüestions diverses en l’actualitat, no pot fer front a les diverses tasques de direcció i organització, que de millor o pitjor manera s’havien porta a terme fins a la data.

Ens trobem per tant, davant d’un moment molt important i transcendental de la nostra Entitat, on entre tots els associats haurem de trobar la manera de trobar qui i com s’ha de portar la gestió d’aquesta entitat. Per això convoquem a tots els socis el proper 2 de març a la Sala d’Actes de l’entitat, on es celebrarà l’Assemblea General i on es farà efectiva aquesta renuncia per part del nostre president.

Tots el socis i totes les sòcies majors d’edat o cònjuges, poden presentar una candidatura encapçalada per un President o una Presidenta, amb un mínim de 4 persones més. Podeu lliurar-la a la Secretaria de La Unió, de dilluns a divendres de 16 a 19 hores, abans de l’Assemblea General.