El passat dimarts 31 de gener es va fer fa la primera reunió de la Comissió de Festa Major, on es va presentar el nou procés per al disseny de la Festa Major de Mas Rampinyo 2017.

Des de la junta de La Unió, entitat que suporta econòmicament la Festa Major i forma part de l’organització juntament amb altres entitats i voluntaris, vam valorar comptar amb la figura d’un dinamitzador cultural per tal de poder repartir millor les tasques i muntar una Festa Major més participativa, on tothom hi pogués dir la seva i tothom s’hi pogués sentir representat.

Així doncs, enguany, la Comissió de Festa Major comptarà amb en Marc Surià, que com a dinamitzador cultural donarà suport tècnic a l’esmentada Comissió i conduirà les reunions obertes amb tots els veïns, veïnes i entitats que hi vulguin formar-ne part, amb un mètode més participatiu.

El model es basarà en la democràcia deliberativa com a eix transversal en totes les fases del procés de creació de la Festa Major de Mas Rampinyo. És per aquest motiu, que el dinamitzador no prendrà el rol de tècnic expert, sinó que farà de conductor i facilitador per tal que el resultat sigui el màxim de representatiu possible de tots els qui hi participin. Tot i això, en aquelles qüestions que els participants sol·licitin assessorament, el dinamitzador aportarà propostes per a la programació i també suggeriments per a possibles millores en el plantejament.

Aquest nou model de treball prendrà com a base tota la feina feta fins al moment. Per tant, el punt de partida seran les valoracions de les darreres festes majors, així com del funcionament intern dels diferents grups o associacions que col·laboren en els diferents actes. En aquest sentit, un dels punts a reforçar seran els actes al carrer, ja que la millor valoració és de tot allò que es desenvolupa a la matinal de l’Avinguda Catalunya. També caldrà mantenir o fomentar actes com la Nit de Teatre o la Mostra Gastronòmica, ja que no només gaudeixen de gran salut, sinó que esdevenen pilars fonamentals de l’actual Festa Major.

Tenint en compte les dues principals línies estratègiques, el dinamitzador aportarà noves propostes artístiques, assessoraments en els actes i farà suggeriments de possibles riscos en la programació. Un cop finalitzat tot el procés, farà el seguiment i el suport en l’execució de tot el disseny resultant.

Tenim moltes ganes de provar aquest nou model organitzatiu i confiem que pugui funcionar i seguir-lo duent a terme en futures edicions.   

La propera reunió, oberta a tothom, es durà a terme el dimarts 7 de febrer, a les 19.30 h, a La Unió de Mas Rampinyo.

Us esperem!!!