Aquest any volem que Instagram s’ompli de fotografies de la Festa Major i a més a més, penjar fotografies et pot fer aconseguir un premi. Com? A continuació t’exposem les bases per poder participar en el concurs.

Molta sort!

BASES

1-Podrà participar-hi qualsevol persona que pengi una fotografia a través de la xarxa social Instagram, tenint el perfil públic. Caldrà que l’etiqueti amb el hashtag #FMMasRampinyo i segueixi el perfil @fmmasrampinyo. El nombre de fotografies a penjar és il·limitat. El període de participació serà la durada de la Festa Major, des del 28 d’abril a l’1 de maig a les 23.00 h.

2-El Tema: La Festa Major de Mas Rampinyo 2017.

3-El jurat estarà format per membres de la Comissió de la Festa Major, els quals escolliran les 3 millors fotografies realitzades durant el període obert a la participació.

4-PREMIS:

1r: Una entrada doble per l’ obra: Autorretrato de un joven capitalista español amb Alberto San Juan al Teatre Municipal. Per dissabte, 13 de Maig a les 22:00h.

2n: Una entrada doble per als cinemes El Punt de Montcada i Reixac.

3r: Una entrada doble per a un espectacle a escollir de la programació de La Unió.

5-Els guanyadors seran notificats, a partir del 9 de maig, a través d’Instagram, Twitter i Facebook de @fmmasrampinyo.

6-Els membres de la Comissió de la Festa Major, així com els membres de la junta de La Unió, queden exempts de premis.

7-Els premis es declararan deserts en el cas que els guanyadors no contactin amb l’organització passats 15 dies hàbils després d’haver-los anunciat. En el cas del primer premi, el guanyador haurà de contactar amb l’organització abans del 12 de maig a les 18h.

8-La participació al concurs suposa l’acceptació de la totalitat de les seves bases.

Bases Legals dels concursos de la Festa Major a les Xarxes Socials: 

1. Empresa organitzadora del concurs  

S.C.R. La Unió de Mas Rampinyo organitza tres concursos mitjançant les seves xarxes socials amb l’objectiu de difondre diferents actes de La Festa Major de Mas Rampinyo 2017.  La participació en els presents concursos suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Facebook, twitter o instagram no patrocinen, avalen ni administren cap d’aquests concursos, ni estan asociats al mateix. El participant proporciona la seva informació a La Unió de Mas Rampinyo i no a Facebook, twitter o instagram. Existeix una desvinculació total entre els participants i les plataformes socials. Qualsevol pregunta, comentari o queixa en relació a la promoció s’ha de dirigir a La Unió de Mas Rampinyo.

2. Dates del Concurs

Els concursos començaran des del moment de la publicació d’aquests en cada una de les xarxes socials corresponents, i finalitzaran el día que s’ha esmentat enteriorment en cada una.

3. Legitimació per participar 

Durant el període indicat, podran participar en el concurs i ser guanyadors del mateix, totes aquelles persones que participin i compleixin les normes específiques de cada concurs.

4. Per participar s’han de cumplir els següents requisits generals:

– Ser persona física.

– Acceptar les bases.

– Tenir el perfil públic.

5. Premi

Les persones seleccionades guanyaran el que s’especifica en cada un dels concursos anteriorment.

El premi no podrà ser bescanviat pel seu valor en metàl·lic.