Durant els actes del centenari, anem recopilant petites pindolas en vídeo fent la mateixa pregunta sempre: que és per tu La Unió?
En aquesta pàgina podreu veure totes les entrevistes fetes fins ara i que s’anirà actualitzant segons es vagin realitzant.
Ja sabeu, si voleu deixar el vostre testimoni visual sobre La Unió, busqueu en els esdeveniments a les nostres reporteres.